Wtorek, 19.03.2019
Imieniny: Aleksandryny, Józefa i Nicety

Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole.

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą dzieci z klas I-III.
14.05.2018

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą dzieci z klas I-III.
Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach, a także poszerzają zakres umiejętności poprzez realizację dodatkowych tematów. Na zajęciach tych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, są aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia. Udział w zajęciach motywuje dzieci do samodzielnego poszerzania swoich zainteresowań i wiedzy. Dzięki uczestnictwu       w zajęciach motywacja do nauki wzrosła. Wynika z tego, że realizacja zajęć pozalekcyjnych przynosi zamierzone efekty, a tym samym następuje  wzrost jakości nauczania w szkole.